Chuyên khoa mắt
DỤNG CỤ MẮT

DỤNG CỤ MẮT- HÃNG INAMI - NHẬT

 

 

 

 

 

 

SINH HIỂN VI KHÁM MẮT

(SLIT LAMP)

HÃNG INAMI - NHẬT

 

 

SINH HIỂN VI KHÁM MẮT

Model: L - 0185 

 

 

SINH HIỂN VI KHÁM MẮT

Model: L-0187

 

SINH HIỂN VI KHÁM MẮT

Model:L-0399

HÃNG INAMI - NHẬT

 

 

 

SINH HIỂN VI KHÁM MẮT

Model : L- 0395

HÃNG INAMI - NHẬT

 

SINH HIỂN VI PHẨU THUẬT MẮT

Model:

HÃNG INAMI - NHẬT

 

MÁY ĐO ĐỘ TRÒNG KÍNH

LENSMETTER GL-30 HÃNG GRAND SEIKO

LENSMETER GL-30

HÃNG GRAND SEIKO - NHẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁY ĐO TẬT KHÚC XẠ VÀ ĐO BÁN KÍNH

ĐỘ CONG GIÁC MẠC

(AUTO REF/ KERATOMETER)

MODEL: GR-3100K

HÃNG GRAND SEIKO - NHẬT

 

 

 

 

 

 

MÁY ĐO TẬT KHÚC XẠ (AUTO REFRACTOMETER)

MODEL : GR-2100

HÃNG GRAND SEIKO - NHẬT

 

 

 

 

 

 

 

Autorefrac keratometer

MÁY ĐO TẬT KHÚC XẠ VÀ ĐO BÁN KÍNH

ĐỘ CONG GIÁC MẠC

(BINOCULAR AUTO REF/KERATOMETER)

MODEL: WR-5100K

HÃNG GRAND SEIKO - NHẬT 

Read more...
Nhãn áp kế

 

 

Read more...


STATISTICS

We have 1336 guests and 55 members
Visitors 1698817

INFO

tigia Exchange rate
giavang Gold prices
chung-khoan Stock market
thoi-tiet Weather forecast

Copyright © 2009 Viet Long Medical Technology Company Ltd.

134/28 Thanh Thai Street - Ward 12 - Dist 10 - Ho Chi Minh City - Viet Nam

Tel: (08) 38658 494 - 38632  271 - 38631 293 | Fax : (08) 38632 272