Autorefrac keratometer

MÁY ĐO TẬT KHÚC XẠ VÀ ĐO BÁN KÍNH

ĐỘ CONG GIÁC MẠC

(BINOCULAR AUTO REF/KERATOMETER)

MODEL: WR-5100K

HÃNG GRAND SEIKO - NHẬT 

 

 

STATISTICS

We have 1204 guests and 11 members
Visitors 946474

INFO

tigia Exchange rate
giavang Gold prices
chung-khoan Stock market
thoi-tiet Weather forecast

Copyright © 2009 Viet Long Medical Technology Company Ltd.

134/28 Thanh Thai Street - Ward 12 - Dist 10 - Ho Chi Minh City - Viet Nam

Tel: (08) 38658 494 - 38632  271 - 38631 293 | Fax : (08) 38632 272